Sidebar

26
za, nov

De collectieve zorgverzekering van de gemeente

Voor mensen met veel zorgkosten en een laag inkomen

053 Enschede Maatschappij - Vóór 1 januari 2019 kunt u weer kiezen welke zorgverzekering u volgend jaar afsluit. Speciaal voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Enschede, in samenwerking met Menzis, een collectieve zorgverzekering samengesteld. Deze zorgverzekering heet Garant Verzorgd en bestaat uit een basisverzekering èn aanvullende verzekering met ruime vergoedingen. Het verzekeringspakket is uitgebreider dan het standaardpakket bij de meeste verzekeraars.

Lees meer...

Gebruik peuterspeelzalen wordt flink goedkoper

Eigen bijdrage wordt tot 66% lager

053 Enschede Maatschappij - Het College heeft de tarieven en subsidies voor peuter- en VVE-arrangementen voor 2019 bepaald. Belangrijk uitgangspunt daarbij was de wens om de peuterspeelzaal voor ouders goedkoper te maken om zodoende te stimuleren dat alle kinderen gebruik kunnen maken de peuterspeelzaal.

Lees meer...

Vitamines & Supplementen r

Beheerders gezocht banner